Полазишта за конципирање програма Једанаестих стручних сусрета

Полазишта на основу којих је програмски одбор  дефинисао  тему и циљеве 11. стручних сусрета стручних сарадника и сарадника cу: –        Резултати анкете за чланове Удружења коју смо спровели током фебруара 2017.  –        Анализа свих тема стручних сусрета стручних сарадника реализованих у

Једанаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника

ТЕМА: „СТРУЧНИ САРАДНИК И САРАДНИК – АКТИВНИ УЧЕСНИК У ГРАЂЕЊУ КУЛТУРЕ ВРТИЋА КАО ЗАЈЕДНИЦЕ КОЈА УЧИ“   КОНКУРС  ЗА ИЗБОР РАДОВА ЗА СКУП  ЈЕ ОТВОРЕН од 30. марта до 05.маја 2017. Рок је продужен до 10. маја!!!     Полазишта

ДЕСЕТИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

ТЕМА: “ Професионални развој стручних сарадника и сарадника у светлу изазова савремене васпитне праксе „ Подтеме: ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ – диверсификација ПВО – учешће у пројектима – истраживања ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ – социјална инклузија – искуства у раду развојних