ТЕМА: “ Професионални развој стручних сарадника и сарадника у светлу изазова савремене васпитне праксе „

Подтеме:

 1. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ
  – диверсификација ПВО
  – учешће у пројектима
  – истраживања
 2. ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
  – социјална инклузија
  – искуства у раду развојних група
  – транзиција
 3. ИНОВАТИВНИ ПРИСТУПИ У РАДУ
  – пројектно планирање
  – интегрисано учење
 4. ПОСЛОВИ СТРУЧНОГ САРАДНИКА И САРАДНИКА у ПУ
  – Начини организовања и реализовања послова; Избор метода и облика рада; Усклађивање приоритета и општих циљева;   Приказ праксе ( активности, динамика, време реализације, сарадници са којима се остварује сарадња…);

Централна тема скупа је „Професионални развој стручних сарадника и сарадника у светлу изазова савремене васпитне праксе „ која ће се истраживати, пре свега, у оквиру предложених подтема:

1. Програми и пројекти

2. Подршка деци и породици

3. Иновативни приступи у раду

4. Послови стручног сарадника и сарадника у пу

 • Препорука Програмског одбора је да се у презентацијама аутори фокусирају на:
  – приказ праксе стручних сарадника и сарадника у оквиру предложених подтема, а у циљу подршке грађењу квалитета делатности предшколског васпитања и образовања. Шта су изазови, препреке, питања, добити, могућности итд.
  – приказ праксе у циљу сагледавања обима и сложености послова стручних сарадника и сарадника у ПУ
  – професионални развој – планирање и усмеравање; редефинисање улога и очекивања; критички осврт на властиту праксу
 • У разматрање ће бити узети и радови који излазе из оквира предложених подтема, уколико су у духу централне теме.

     КОНКУРС ЗА ИЗБОР РАДОВА

ЗА СКУП ЈЕ ОТВОРЕН

од 28. марта до 09.маја 2016.

ПРИЈАВУ И ПРИКАЗ РАДА (образац преузети овде)

ДЕСЕТИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ