Председник Удружења

Јасмина Вулетић
професор педагогије, стручни сарадник –педагог ПУ „Наше дете“ Шабац
063/344-131
биографија

Председник центра Београд

Милица Марковић
социјални радник, сарадник ПУ Чукарица, Београд
063/264988

Председник Центра Нови Сад

Тајана Дивилд
стручни сарадник педагог, ПУ “Радосно детињство“, Нови Сад
063/561042

Председник Центра Ниш

Марија Боснић
стручни сарадник педагог, ПУ „Пчелица“ Ниш
063/1181217

Председник Центра Крагујевац

Марија Чоловић Савић
                                       стручни сарадник педагог, ПУ „Олга Јовичић Рита“ Краљево                                  061/3726300