Извршни одбор

Извршни одбор је извршни орган Удужења који се стара о спровођењу

циљева Удружења који су утврђени овим статутом. Извршни одбор има 7

чланова које именује и опозива Скупштина.

Састав Извршног одбора чине: председници четири Центара, Председник Удружења, Заменик председника удружења и Секретар Удружења.

Извршни одбор на првој (конститутивној)  седници бира Председника Извршног одбора и Заменика председника Извршног одбора, из реда председника центара .

Секретара  удружења бира Скупштина на предлог Председника центара .

Мандат чланова Извршног одбора траје 4 (четири) године и могу се

поново бирати на исту функцију .

Тајана Дивилд,  председник Центра Војводина

Милица Марковић, председник Центра Београд

Марија Боснић, председник Центра Ниш

Марија Чоловић Савић, председник Центра Крагујевац

Јасмина Вулетић, председник Удружења

Татјана Ристивојевић, заменик председника Удружења

Марија Перић, секретар Удружења