Управни одбор је извршни орган Удружења и има 3 члана, а чине га по један представник сваког од  три Центра Удружења. Управни одбор се бира из редова чланова Скупштине. Мандат чланова Управног одбора траје три године уз могућност поновног избора.

Чланови управног одбора:

  • Виолета Врцељ Одри
  • Катарина Ђурић
  • Миланка Пејчић