Председник Удружења

Јасмина Вулетић
професор педагогије, стручни сарадник –педагог ПУ „Наше дете“ Шабац
063/344-131

 

Председник центра Београд

Милица Марковић
социјални радник, сарадник, ПУ „Чукарица“ Београд
063/264-988

 

Председник Центра Војводина

Виолета Врцељ Одри
стручни сарадник педагог, ПУ“Наша радост“ Суботица
065/410-0294

 

Председник Центра Ниш

Миланка Пејчић
стручни сарадник за физичко васпитање, ПУ „Пчелица“ Ниш
063/743-4390

 

Председник Центра Крагујевац

Марија Чоловић Савић

Стручни сарадник педагог, ПУ „Олга Јовичић Рита“ Краљево

061/3726300