Полазишта на основу којих је програмски одбор  дефинисао  тему и циљеве 11. стручних сусрета стручних сарадника и сарадника cу:
        Резултати анкете за чланове Удружења коју смо спровели током фебруара 2017. 
        Анализа свих тема стручних сусрета стручних сарадника реализованих у предходних пет година
        Извештај о реализацији Десетих стручних сусрета (видети прилоге)
 
Полазишта за конципирање програма Једанаестих стручних сусрета