ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УДРУЖЕЊА СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ за радну 2011/2012. год.

ОБЛАСТАКТИВНОСТВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1.Програмирање и планирање1.1.Израда Годишњег плана рада Удружењаоктобар 2011.
1.2.Израда месечних оперативних планова рада Удружења

 

Током године
1.3.Израда акционих планова рада Удружења по центрима

 

новембар 2011.
2.Организационо техничке припреме2.1.Ажурирање базе података чланова Удружења

 

 

јануар 2012.

2.2.Израда сајта Установе

 

 

јануар 2012..

3. Стручно усавршавање3.1.Организовање стручних скупова  на нивоу центара Београд, Нови Сад и НишТоком године
3.2.Шести стручни сусрети Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србијемај 2012.
4.Сарадња са стручним институцијама4.1.Сарадња са Министарством просвете и науке/Сектор за предшколско васпитање и образовањеТоком године
4.2.Сарадња са Заводом за унапређивање образовања и васпитања

 

Током године
4.3.Сарадња са струковним удружењима у области предшколства (удружењима васпитача и медицинских сестара)Током године
4.4.Сарадња са  високошколским  установама у Нишу, Београду и Новом СадуТоком године
5. Евалуација рада Удружења5.1.Месечна  евалуација рада Удружења

 

Током године
5.2.Годишња евалуација рада Удружења

 

Август 2012.