ТЕМА: „СТРУЧНИ САРАДНИК И САРАДНИК – АКТИВНИ УЧЕСНИК У ГРАЂЕЊУ КУЛТУРЕ ВРТИЋА КАО ЗАЈЕДНИЦЕ КОЈА УЧИ

 

КОНКУРС  ЗА ИЗБОР РАДОВА ЗА СКУП  ЈЕ ОТВОРЕН

од 30. марта до 05.маја 2017.

Рок је продужен до 10. маја!!!

 

 

Полазишта на основу којих је програмски одбор  дефинисао  тему и циљеве 11. стручних сусрета стручних сарадника и сарадника cу:

 • Резултати анкетирања
 • Анализа свих тема стручних сусрета стручних сарадника реализованих у предходних пет година
 • Извештај о реализацији Десетих стручних сусрета (видети прилоге на сајту www.upss.edu.rs).

 

ЦИЉЕВИ СКУПА:

 1. Оснаживање стручних сарадника и сарадника за истраживање,  разумевање и мењање културе вртића/установе ка заједници која учи
 2. Пружање подршке стручним сарадницима и сарадницимa у грађењу сарадничких односа са свим учесницима у вртићу.
 3. Пружање подршке стручним сарадницима и сарадницима да кроз истраживања сопствене праксе и праксе дечјег вртића промовишу и јачају свој професионални статус.

 

ПОДТЕМЕ:

 1. Истраживачки приступ стручног сарадника и сарадника као иницијатора и учесника промена праксе дечјег вртића ка заједници која учи
 2. Улога стручног сарадника и сарадника у грађењу квалитета односа у реалном контексту васпитно-образовне праксе
 3. Искуства стручних сарадника и сарадника у изграђивању своје улоге као истраживача сопствене праксе и рефлексивног практичара

 

 

 

 • ПИТАЊА (СМЕРНИЦЕ) ЗА КОНЦИПИРАЊЕ РАДОВА И ДИСКУСИОНИХ ФОРМИ РАДА (ОКРУГЛИ СТО/РАДИОНИЦЕ/ФОКУС ГРУПЕ…):

 

1.Истраживачки приступ стручног сарадника и сарадника као иницијатора и учесника промена праксе дечјег вртића ка заједници која учи

 • Кључне речи: истраживање, иницирање промена, заједница која учи

 

 • Које су улоге стручних сарадника и сарадника у истраживању праксе?
 • На који начин покрећемо истраживање праксе у вртићу?
 • Који су увиди настали у процесу истраживања праксе – о деци, улогама одраслих, односима…?
 • Која су наша искуства у процесу преиспитивања наше слике о детету, дечјем вртићу, програму ПВО, функцијама и циљевима предшколског васпитања и образовања?
 • На који начин су увиди мењали праксу? Која пракса је промењена?
 • Који су изазови/проблеми на путу мењања праксе и како су се решавали?
 • На који начин су деца укључена у истраживање и мењање праксе – како чујемо и уважавамо “глас детета”?
 • На који начин су родитељи и локална заједница укључени у истраживање и мењање праксе

 

 1. Улога стручног сарадника и сарадника у грађењу квалитета односа у реалном контексту васпитно-образовне праксе
 • Кључне речи: грађење односа, контекст, пракса

А) КОНТЕКСТ У КОЈЕМ СЕ ОСТВАРУЈЕ УЧЕЊЕ ДЕТЕТА

 • Начини на које доприносимо креирању контекста (односа) у којима дете истражује и учествује
 • Како заступамо права детета на квалитетно предшколско васпитање и  образовање?
 • Како градимо видљивост вртића у локалној заједници? На које начине подстичемо умрежавање?
 • Како користимо ресурсе које вртић има за пружање подршке породици у унапређивању родитељских компетенција?
 • На које начине доприносимо грађењу односа у васпитној групи? подршка у грађењу односа васпитача и детета-упознавању и препознавању дететових потреба, развоју сензитивности и других елемената квалитетне бриге,  подршкa заједничком учешћу деце и одраслих; развијању вршњачке заједнице; повезивању са породицом и заједницом , као темеља на ком  се са дететом кокреира  искуство учења
 • Како пружамо подршку вршњачком учењу и јачању кохезије групе?

 

Б) УЧЕЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕГРИТЕТ ЗАПОСЛЕНИХ

 • Како се организује учење (стручно усавршавање) запослених?
 • На који начин се пружа подршка приправницима?
 • Како се гради тим у установи?
 • Која искуства имамо у формирању мреже вртића и хоризонталног учења?
 • Како се остварује добробит запослених у вртићу/установи?
 • Како се врши професионално оснаживање запослених?
 • Како се уважавају различитости?
 • Како се превенира професионално сагоревање?
 • Како се успоставља клима поверења и уважавања?

 

 

 1. Искуства стручних сарадника и сарадника у изграђивању своје улоге као истраживача сопствене праксе и рефлексиног практичара
 • Кључне речи: Стручни сарадник и сарадник  као рефлексивни практичар (рефлексивност у односу на самог себе : моје улоге, знања, способности, вредности…)

 

 • На који начин ССС сагледавају / преиспитују / истражују своју праксу?
 • Ко су нам сарадници, ко чини и како градимо мрежу подршке у изграђивању своје улоге као истраживача сопствене праксе и рефлексивног практичара?
 • До којих увида су дошли? Која знања су изградили?
 • Како се пракса мења у складу са увидима?
 • Које су препреке/изазови на путу ка мењању праксе?

 

 

КРАТКИ ПРЕГЛЕД КЉУЧНИХ РЕЧИ И ДЕФИНИЦИЈА:

 • истраживање, иницирање промена, заједница која учи, грађење односа, контекст, пракса, стручни сарадник и сарадник као рефлексивни практичар (рефлексивност у односу на самог себе :моје улоге, знања, способности, вредности…)
 • “Култура установе- устаљени образац који се изражава кроз систем вредности, уверења и понашања које деле чланови једног колектива, који их повезује и држи заједно. Преносив, устаљени и научени образац значења изражен експлицитно кроз симболе, а имплицитно кроз уверења чланова. Културу установе као заједницу која учи, чине сви њени учесници посвећени заједничкм вредностима и циљевима и усмерени на континуирано учење кроз рефлексију и сарадњу” (Бренеселовић, Крњаја, 2016, Стручни сарадник у грађењу културе дечјег вртића )

Прези презентацију са 10 стручних сусрета стручних сарадника и сарадника можете погледати на линку: https://prezi.com/1f49v4qwtdh8/strucni-saradnik-u-razvijanju-kulture-decjeg-vrtica/

 

 

 

НАЧИНИ ПРЕЗЕНТОВАЊА СТРУЧНИХ РАДОВА:

Настојимо да унапредимо програмски концепт стручног скупа  у смислу активнијег учешћа свих присутних како би се подстакла конструктивна и стручна размена међу учесницима.

Отворене су могућности за следеће начине презентовања стручних радова:

 • ППТ презентација
 • Постер презентација
 • Вођење радионице (презентовање садржаја стручног рада кроз радионицу)
 • Излагање на округлом столу (кратко саопштење након чега се ће се водити дискусија на нивоу целе групе)

 

Позивамо стручне сараднике и сараднике да узму активну улогу опредељујући се за нове начине презентовања стручних радова и тиме допринесу квалитетнијој реализацији стручног скупа.

Молимо Вас да се приликом попуњавања пријаве (у прилогу) определите за један од предложених облика рада.

 

 Prijava rada sa prikazom 2017. XI

Prilog-2-biografija111-1 (1)

Једанаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника