АКЦИОНИ ПЛАН РАДА УДРУЖЕЊА СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ ЗА ЦЕНТАР НОВИ САД за радну 2011/2012. год.

Област Активности Време
1. Планирање и програмирање Израда Акционог плана рада Новембар
2. Организационо техничке припреме Ажурирање базе података Новембар
Учешће у изради сајта Новембар
3. Информисање

 

Састанци Центра Нови Сад Током године
Организација стручних размена Током године
4. Стручно усавршавање Организација стручног скупа “Промоција акредитованих програма стручних сарадника и сарадника у предшколским установама“ Јануар
Учешће у организацији VI стручног скупа Удружења стручних сарадника и сарадника ПУ Србије Април, мај
5. Сарадња са стручним институцијама -Филозофски факултет

-Удружење медицинских сестара

-Удружење васпитача

-Школска управа

-Завод за вредновање квалитета васпитања и образовања

Током године
6. Евалуација Писање извештаја Јун

 

 

Председник Центра Нови Сад

Удружења стручних сарадника и сарадника

предшколских установа Србије

Љубица Поповић