Председник Центра Ниш

Миланка Пејчић
стручни сарадник за физичко васпитање, ПУ „Пчелица“ Ниш
063/743-4390

e-mail: ponesiosmeh@gmail.com