Како да се учланим?

Чланом Удружења постаје се потписивањем приступнице. Пријем нових чланова обавља Управни одбор Удружења. Чланови Удружења су  организовани  по територијалним центрима Удружења и то: “Центар Београд” који обухвата територију града Београда, “Центар Нови Сад“ који обухвата територију Војводине, и центар “Ниш”,

Ко може бити члан Удружења?

Чланови Удружења су организовани по територијалним центрима Удружења и то: “Центар Београд” који обухвата територију града Београда, “Центар Нови Сад“ који обухвата територију Војводине, и центар “Ниш”, који обухвата територију Србије без Београда. Седиште Удружења је у Београду, Коперникова 12,

Како могу да се укључим у рад удружења?

Пратите информација на нашем сајту. Учествујте у раду вашег центра: Београд, Нови Сад, или Ниш, а све информације ћете редовно добијати преко свог представника (представника пу у оквиру центра Пишите на нашу адресу: saradnici@upss.edu.rs