АКЦИОНИ ПЛАН   ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ ЗА ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  2016.-2017 год.

Област Активности Време и место
1. Планирање и програмирање Израда Акционог плана рада 30.1.2017.
2. Организационо техничке припреме Ажурирање базе података 30.1.-15.02.2017.
Учешће у изради сајта До 15.2.107.
Финансијаска средства центра До 15.03.2017.
3. Информисање

 

Састанци Центра Крагујевац
Организација стручних размена Мај 2017.Нови Пазара

Јун 2017.Чачак

4. Стручно усавршавање
Учешће у организацији  стручног скупа Удружења стручних сарадника и сарадника ПУ Србије Од фебруара
5. Сарадња са стручним институцијама -Подружница Педагошког друштва Србије

– Школска управа

– Центар за стручно усавршавање Крагујевац

Током године
6. Евалуација Писање извештаја Јун