АКЦИОНИ ПЛАН   ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ ЗА ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  2016.-2017 год.

ОбластАктивностиВреме и место
1.Планирање и програмирањеИзрада Акционог плана рада30.1.2017.
2.Организационо техничке припремеАжурирање базе података30.1.-15.02.2017.
Учешће у изради сајтаДо 15.2.107.
Финансијаска средства центраДо 15.03.2017.
3.Информисање

 

Састанци Центра Крагујевац
Организација стручних разменаМај 2017.Нови Пазара

Јун 2017.Чачак

4.Стручно усавршавање
Учешће у организацији  стручног скупа Удружења стручних сарадника и сарадника ПУ СрбијеОд фебруара
5.Сарадња са стручним институцијама-Подружница Педагошког друштва Србије

– Школска управа

– Центар за стручно усавршавање Крагујевац

Током године
6.ЕвалуацијаПисање извештајаЈун