Надзорни одбор

Надзорни одбор удружења има пет  чланова, укључујући и председника.

Чланове Надзорног одбора удружења именује и разрешава Скупштина удружења.

Скупштина удружења именује чланове Надзорног одбора удружења, из редова чланова удружења, и по правилу, тако да су његовом саставу заступљени представници свих  Центара удружења а центар који има највише чланова има два члана у Надзорном одбору.

Мандат чланова Надзорног одбора удружења траје  четири године и може се поново изабрати на исту функцију.

Драгана Тица, центар Војводина

Катарина Ђурић и Марина Алексић, центар Београд

Јасмина Крстић, центар Ниш

Марија Перић, центар Крагујевац