ЗАЈЕДНИЧКИ СТАВОВИ СТРУКОВНИХ УДРУЖЕЊА ПОВОДОМ ОТВАРАЊА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

 

Струковна удружења предшколских радника: Савеза удружења медицинских сестара предшколских установа Србије Савеза удружења васпитача Србије и Удружења стручних сарадника и сарадника ПУ Србије,  су јединствeна у заступању става да се отварању предшколских установа мора приступити пажљиво и промишљено. Сви смо спремни да уложимо труд, знање и енергију и овом деликатном процесу приступимо синхронизовано и одговорно.

Веома је важно да сe у периоду припреме за отварање вртића руководимо  аргументима и чињеницама и да заједно са надлежним институцијама припремимо детаљна упутства која неће остављати простора за импровизације и погрешна тумачења, водећи се заштитом најбољег интереса деце.

У том смислу желимо да нагласимо, као струка предшколских радника,  наше основне ставове:

  • Систем предшколског васпитања и образовања је интегрисан систем васпитно образовне, социјалне и здравствене заштите и подршке деци и породици у коме се поштују и уважавају основна дечја права, права родитеља и права запослених који се о деци брину.
  • Основни циљ предшколског васпитања и образовања је подршка добробити деце: личне, социјалне и делатне и ми немамо право да им то ускратимо тиме што уводимо правила која је немогуће испоштовати, а не нарушти права деце и ускратити им потребе за игром, за сигурношћу, припадањем и учествовањем.
  • Подршка породици и њеној васпитној функцији је једна од функција ПВО, али не смемо доводити у питање квалитет ове подршке тиме што ћемо грубо нарушити сарадњу и партнерски однос са породицом који смо годинама градили, тако што ћемо сада подићи социјалне баријере, наметнути груба рестриктивна правила, послати двосмислене поруке породици и одговорност за здравље и добробит деце пребацити на њих.
  • И на крају, али не мање важно, желимо да заштитимо људски и морални интегритет свакога од нас. Поред физичког и менталног здравља имамо потребу да заштитимо и достојанство своје професије. Не желимо да будемо чувари деце који одустају од основних принципа и полазишта васпитања и образовања деце и намећу круту дисциплину, а не знамо ни начин на који то можемо да спороведемо!

 

Сви ми смо у потпуности свесни озбиљности ситуације у којој се тренутно као друштво налазимо везано за пандемију ЦОВИД 19 и потребе да се отворе предшколске установе и то подржавамо. Сви желимо да, што је пре могуће дође до нормализације живота и рада и да сва деца поново крену у вртиће.

Зато апелујемо да се уваже наши заједнички предлози:

  • Постепено отварати вртиће и то тако што ће прво у вртиће да крену деца старијих узрасти (од 3-6 година)
  • Рад по групама прилагодити расположивим капацитетима ПУ: постепено повећавање броја деце како би се најоптималније искористили ресурси ПУ у погледу просторних и људских капацитета. Сав простор ПУ установе би био стављен на располагање, па би могло бити мање деце у већем простору,
  • Медицинске сестре – васпитачи из јаслица би у овом периоду биле ангажоване у раду са старијом децом и тиме подржале постепеност прилагођавања, оптимизовање услова и смањивање ризика и за децу и за запослене.
  • деца млађа од 3 године треба да крену у јасле тек када за то буду постојали оптимални услови који подразумевају присуство блиских одраслих и непосредан контакт.

И очекујемо се да ћемо ускоро имати  јасна упутства која су донета сараднички, уз активно учешће и уважавање свих релевантних струка што ће допринети доживљају сигурности запослених у пу и очувању поверења родитеља, и поспешити  бољу комуникацију, узајмну толеранцију и сарадњу у процесу привикавања на новонастале околности и нова правила понашања у вртићу.

 

У Београду, 1.5.2020. године

 

Јадранка Спасић с.р.

СУМСПУС

Слободанка Радосављевић с.р.

Председница СУВС

Јасмина Вулетић с.р.

Председница УСССПУС

 

 

Заједничко саопштење струковних удружења предшколских радника поводом најављеног отварања предшколских установа од 11-ог маја 2020.