Poštovane koleginice i kolege, autori rada/radova,

 

U cilju priprema Zbornika sa radovima koji  će se prezentovani na XI Stručnim susretima stručnih saradnika i saradnika PU Srbije, u prilogu Vam dostavljamo dokument u koji je potrebno da unesete svoj rad poštujući zadatu strukturu.

 

Rad treba da bude prikazan u formi eseja sa jasno vidljivim uvodom, razradom i zaključkom, sačuvan u programu MS WORD, sprska tastatura, font Ariel 11, prored običan. Rad može da ima od 800 do 2000 reči (3 do 5 strana). Fajl treba imenovati kao i naziv rada.

 

Rok za slanje radova je 10.oktobar 2017. na adresu  ponesiosmeh@gmail.com sa naznakom ZA ZBORNIK

 

Imajte u vidu da nepotpuni i neblagovremeno poslati radovi neće biti objavljeni u zborniku!

 

S poštovanjem,

 

Programski odbor

Uputstvo