Presentation1

У прилогу је креирана шема online заједнице у ПУ „Наше дете“ Шабац и предлог форме за бележење и извештавање. Може да се бележи на папиру, електронски, на крају недеље се фотографише или електронски пошаље.