ЗАПИСНИК СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА ЈЕДАНАЕСТИХ СТРУЧНИХ СУСРЕТА СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Састанак је одржан 17.марта 2017. године у Београду, у вртићу „Бајка“, ул. Требевићка 28,  са почетком у 10,00 сати.

 

ЧЛАНОВИ ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА:

IMG_6736

 1. Александра Ружичић, психолог ПУ „Дечја радост“ Панчево;
 2. Анамарија Вичек, државна секретарка, МПНТРРС;
 3. Анита Ерић, педагог ПУ „Нада Наумовић“ Крагујевац;
 4. Биљана Којовић, сарадник за рани развој у ГСИ
 5. Весна Јовицки, просветна саветница ШУ Нови Сад;
 6. Весна Радуловић, просветна саветница ШУ Нови Сад;
 7. Виолета Врцељ Одри, педагог ПУ „Наша радост“ Суботица
 8. Гордана Цветковић, руководилац Групе за социјалну инклузију, МПНТРРС ;
 9. Данијела Петровски, логопед ПУ „Бамби“, Кула ;
 10. др Ивана Михић Филозофски факултет, Нови Сад
 11. Душица Чолаковић, педагог „11. април“ Нови Београд;
 12. Јасмина Вулетић, педагог ПУ „Наше дете“ Шабац;
 13. Катарина Ђурић, психолог ПУ „Чукарица“ Београд
 14. Љиљана Маролт, руководилац Групе за послове предшколског васпитања и образовања МПНТР;
 15. Марина Станојевић психолог ПУ „ Наша радост“ Смедерево;
 16. Миланка Пејчић стручни сарадник за физичко „Пчелица“, Ниш
 17. Наташа Стаменковић, социјални радник, ПУ „ Наше дете“ Врање.
 18. проф. др Живка Крњаја, Филозофски факултет, Београд
 19. Станиша Чабаркапа педагог ПУ „Бамби“ Лозница;
 20. Тијана Боговац, педагог, ПУ „Чукарица“ Београд

 

ДНЕВНИ РЕД :

1.Избор председника ПО

2.Преглед тема- Закључци са X стручних сурета- Између два сусрета-Анкета

3. Концепција скупа-Тема- подтеме-циљ

 

 1. Избор председника ПО

За председницу ПО изабрана је Тијана Боговац, педагог ПУ „Чукарица“, Београд

 1. Преглед тема- Извештај са X стручних сурета- Између два сусрета-Анкета

-Катарина Ђурић је направила  преглед тема стручних сусрета реализованих у  претходних 5 година  pregled tema stručnih skupova 2

-Душица Чолаковић је представила члановима ПО  Извештај са X стручних  сусрета Izvestaj susreta 2016 za PO 2017.

-Јасмина Вулетић је резимирала шта је то што се све дешавало између два сусрета

-Виолета Врцељ Одри изнела је резултате анкете Rezultati ANKETE SSS februar 2017 (1)

Закључци:

ПО се сагласио да , осим досадашњег начина ангажовања, чланови ПО пажњу усмере на давање сугестија ауторима о могућим другачијим начинима презентације ( нпр постер презентација, а не само ппп презентација) или уколико има радова исте/сличне тематике да се кроз договор аутора направи заједничка презентација.

Резултати  анкетирања, анализа свих тема стручних сусрета стручних сарадника реализованих у предходних пет година и извештај о реализацији Десетих стручних сусрета  ће се користити као  полазиште у конципирању теме за XI стручне сусрете. Имајући у виду детектоване изазове и снаге, направити промену тежишта кроз другачију концепцију стручних сусрета- осим презентовања радова, ставити нагласак на организацију округлих столова, панел дискусија, радионица, дискусионих група… као могућим начинима давања подршке СС и С у различитим областима ( утврђено кроз анкету). То ће уједно бити и начин да се СС и С укључе у стручни скуп,  не само кроз презентовање својих радова, већ као уводничари на округлим столовима, креатори и реализатори радионица…Оваква концепција стручних сусрета даће прилику већем броју СС и С да буду активни учесници и дају свој допринос  афирмацији и унапређивању улоге и положаја СС и С.

 1. Концепција скупа -Тема- подтеме-циљ

ТЕМА: „СТРУЧНИ САРАДНИК И САРАДНИК – АКТИВНИ УЧЕСНИК У ГРАЂЕЊУ КУЛТУРЕ ВРТИЋА КАО ЗАЈЕДНИЦЕ КОЈА УЧИ“  

детаљније можете прочитати овде XI stručni susreti stručnih saradnika

ЦИЉЕВИ СКУПА:

 1. Оснаживање стручних сарадника и сарадника за истраживање,  разумевање и мењање културе вртића/установе ка заједници која учи
 2. Пружање подршке стручним сарадницима и сарадницимa у грађењу сарадничких односа са свим учесницима у вртићу.
 3. Пружање подршке стручним сарадницима и сарадницима да кроз истраживања сопствене праксе и праксе дечјег вртића промовишу и јачају свој професионални статус.

 ПОДТЕМЕ:

 1. Истраживачки приступ стручног сарадника и сарадника као иницијатора и учесника промена праксе дечјег вртића ка заједници која учи
 2. Улога стручног сарадника и сарадника у грађењу квалитета односа у реалном контексту васпитно-образовне праксе
 3. Искуства стручних сарадника и сарадника у изграђивању своје улоге као истраживача сопствене праксе и рефлексивног практичара

Записник водила

Александра Ружичић, секретар Удружења

IMG_6734  IMG_6730

Састанак Програмског одбора- XI сусрети