Прва конференција стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије одржана 22. и 23.02.2013. у Београду