У ПРИПРЕМИ ЈЕ:
Приручник за реализаторе

„Посетите нас“
-специјализовани програм кућних посета намењен обухвату деце из ризичних група
Приручник припремиле:
др Ивана Михић и Јелена Бранковић (Центар за подршку раном развоју и породичним односима „Хармонија“).

У изради приручника учествовале:
Катарина Ђурић, Невена Стрижак, Милица Марковић, Александра Петровић, Живослава Живановић (Предшколска установа „Чукарица“, Београд) и Милана Рајић (Центар за подршку раном развоју и породичним односима „Хармонија“)

Примере рада и искуства у раду у приручнику су поделиле:
Јасмина Бркић, Марица Тривунчић, Славица Матешић, Снежана Миросављевић, Александра Веселиновић, Драгица Јеремић- Мунџић, Јасмина Бајрамлић, Сања Вукајловић
(Дечја установа „Дечја радост“, Ириг)

Рецензенти:
др Јасмина Клеменовић, Филозофски факултет, Нови Сад
Драгана Коруга, Центар за интерактивну педагогију, Београд

Издавач:
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа „Србије“
За издавача: Јасмина Вулетић, председница Удружења

„Посетите нас“- специјализовани програм кућних посета намењен обухвату деце из ризичних група