УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА             

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ                               

 

www.upss.edu.rs                                                    XI СТРУЧНИ СУСРЕТИ                                 ponesiosmeh@gmail.com

                                                                         

ТЕМА: Стручни сарадник и сарадник – активни учесник у грађењу културе вртића као заједнице која учи

ПОДТЕМЕ:

  1. Истраживачки приступ стручног сарадника и сарадника као иницијатора и учесника промена праксе дечјег вртића ка заједници која учи
  2. Улога стручног сарадника и сарадника у грађењу квалитета односа у реалном контексту васпитно-образовне праксе
  3. Искуства стручних сарадника и сарадника у изграђивању своје улоге као истраживача сопствене праксе и рефлексивног практичара

Начин презентовања стручног рада:

–           ППТ презентација

–           Постер презентација

–           Вођење радионице

–           Излагање на округлом столу

 

 

НАСЛОВ РАДА:

 

Име аутора и занимање:

 

Увод  (почетно стање, мотиви, циљ рада …):

 

Разрада (процес, реализоване активности):

 

Закључци (СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА УЛОГУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА/САРАДНИКА И ЗНАЧАЈ ЗА ЊЕГОВ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ):

Литература:

НАПОМЕНА: Рад треба да буде написан у програму MS WORD, српска тастатура, фонт Arial, 11, проред обичан.  Рад може да има од 800 до 2000 речи (3 до 5 странa).

Фајл треба именовати као и назив рада.

РОК ЗА СЛАЊЕ РАДОВА ЈЕ ДО 10. ОКТОБАР 2017. ГОД.

Рад слати на адресу ponesiosmeh@gmail.com са назнаком ЗА ЗБОРНИК

НЕПОТПУНИ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОСЛАТИ РАДОВИ                                                          НЕЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕНИ У ЗБОРНИКУ!!!

Obaveštenje za Zbornik, 2017