Поштовани,
у прилогу је обавештење о месту одржавања и смештају учесника

ДВАНАЕСТИХ СТРУЧНИХ СУСРЕТА  СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА   ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ  ОД 01. ДО 04. НОВЕМБРА 2018.

У ХОТЕЛУ „ ЦЕПТЕР“, У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
 
Тема скупа је:                                                

„КОНТИНУИТЕТ У ГРАЂЕЊУ КУЛТУРЕ ВРТИЋА КАО ЗАЈЕДНИЦЕ КОЈА УЧИ“

 

а 

ЦИЉЕВИ СКУПА:

1.      Оснаживање стручних сарадника и сарадника за препознавање, подржавање и развијање иницијатива деце, васпитача, родитеља и локалне заједнице у грађењу културе вртића;

2.      Пружање подршке стручним сарадницима и сарадницима да кроз истраживања сопствене праксе и праксе дечјег вртића  јачају своје професионалне улоге и промовишу  културу заједнице која учи;

3.      Пружање подршке стручним сарадницима и сарадницимa у грађењу квалитета односа са свим учесницима у вртићу и заједници;

4.      Оснаживање стручних сарадника и сарадника за истраживање, разумевање и мењање културе  вртића/установе ка заједници која учи.

ПОДТЕМЕ:

1.      Искуства стручних сарадника и сарадника у уважавању перспектива и иницијатива деце и одраслих и подршци учешћу деце у заједници која учи

2.      Искуства стручних сарадника и сарадника као истраживача и рефлексивног практичара (изазови и подршка)

3.      Искуства стручних сарадника и сарадника  у грађењу квалитета односа  деце и одраслих у заједници која учи

4.      Искуства стручних сарадника и сарадника као покретача промена  праксе дечјег вртића ка заједници која учи
                                                                                                                                                                                                             ДОБРОДОШЛИ !
Обавештење о месту одржавања и смештају учесника