„Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је решење да програм стручног усавршавања за запослене у предшколском образовању под називом: СНОП: Стручни сарадници као носиоци промене добије статус програма од јавног интереса.

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду је у оквиру компоненте 2 пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање, а на потпројекту ПЛУС – Развијање тренинга, менторства и система хоризонталног учења за јачање капацитета у примени Основа програма – Године узлета,  развио обуку за носиоце промене праксе у предшколским установама. Обука се заснива на теоријским полазиштима усклађеним са савременим схватањем природе промене праксе и концепцијом Основа програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета и представља значајан облик стручног усавршавања  практичара и подршку  њиховом професионалном развоју као рефлексивних практичара.

Циљ обуке је оснаживање носилаца промене праксе, стручних сарадника и директора за вођење промене кроз развијање демократске, инклузивне и рефлексивне праксе у предшколској установи.“

Детаљније информације можете видети на линку:

Стручни сарадници као носиоци промене (СНОП) – програм стручног усавршавања за запослене у предшколском образовању добиo статус програма од јавног интереса

НОВА ОБУКА „СТРУЧНИ САРАДНИЦИ КАО НОСИОЦИ ПРОМЕНЕ (СНОП)“ – ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ПРЕДШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ ДОБИO СТАТУС ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА