Одржан конститутивни састанак Извршног одбора и Надзорног одбора Удружења. У складу са изменама и допунама Статута Удружења, усвојеним на Скупштини Удружења, одржаној 04.11.2016. године.
Одржан конститутивни састанак Извршног одбора и Надзорног одбора Удружења. У складу са изменама и допунама Статута Удружења, усвојеним на Скупштини Удружења, одржаној 04.11.2016. године.
Конститутивни састанак Извршног одбора и Надзорног одбора Удружења