20161208_10350720161208_103446

Конститутивни састанак Извршног одбора и Надзорног одбора Удружења. У складу са изменама и допунама Статута Удружења, усвојеним на Скупштини Удружења одржаној 04.11.2016. године.

Конститутивни састанак Извршног одбора и Надзорног одбора Удружења