Поштовани  стручни сарадници и сарадници предшколских установа Србије

Четрнаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника ПУ Србије  носе назив 

“ВРТИЋ КАО ПРОСТОР КОНТИНУИРАНИХ ПРОМЕНА, УЧЕЊА, РАЗВОЈА”

и биће реализовани од 29.10-01.11.2020. у хотелу „Цептер“ у Врњачкој Бањи

Мишљења смо да овај назив одсликава нашу реалност и животни контекст у коме се налазимо.

Четрнаести сусрети су замишљени као  простор за сусретање, размену искустава и заједничко сагледавање актуелних процеса у предшколству.

Ово је позив да размишљамо и припремамо излагања за сусрете оријентишући се ка следећим питањима:

1.Какве промене су се десиле у нашој пракси, како смо и препознавали, пратили, иницирали, усмеравали?

2.Шта смо то све научили и како смо се усавршавали, размењивали, истраживали, критички преиспитивали?

3.Како смо развијали односе, рефлексивни приступ, реални програм?

у оквиру ТЕМЕ :   “ВРТИЋ КАО ПРОСТОР КОНТИНУИРАНИХ ПРОМЕНА, УЧЕЊА, РАЗВОЈА”

Детаљнија упутства и обрасци за писање радова су у прилогу

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 1.ЈУНА ДО 25. ЈУНА 2020.

Пријаве са приказом рада слати на адресу ponesiosmeh@gmail.com

Радујемо се новом заједничком расту и учењу!

УСССПУС ПРИЈАВА СА ПРИКАЗОМ РАДА 2020.

УСССПУС Позив и програмска концепција XIV 2020

Конкурс за XIV стручне сусрете стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије