Чланови Удружења могу бити и стручни сарадници и сарадници који су обављали послове стручних сарадника и сарадника у предшколским установама Србије, а сада раде друге послове или су у пензији.

Чланови удружења могу бити и запослени у ПУ других струка, као придружени чланови, чији је статус регулисан Статутом удружења.

Ко може бити члан Удружења?