„ЗАЈЕДНИЧКА РЕФЛЕКСИВНА ПРАКСА У ВРТИЋУ – ИЗАЗОВИ, ИСКОРАЦИ И ОСЛОНЦИ“

Председник Програмског одбора  

Татјана Ристивојевић, педагог

Јубиларни петнаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије одржани су од 23.-26.марта, 2023.године у Врњачкој бањи. Њих је обележио динамичан,  квалитетан и богат програм који се одвијао у седам сесија, а бројем то изгледа овако:

 • девет пленарних излагања;
 • шеснаест радова;
 • две видео презентације;
 • седам радионица, и
 • један округли сто!

Такође, приказан је филм у продукцији удружења: „Шта нам значи удружење“ и сет радионица „Станице за грађење заједништва – ЗРРРК“ (Засмејавање, Разгибавање, Распричавање, Размишљање и Креирање) !

Посебно нас радује да је учествовао до сада највећи број сарадника и стручних сарадника, и да су сви они дали велики допринос квалитету рада стручног скупа.

Шта је то што су модератори и учесници скупа препознали као квалитет:

Улоге стручних сарадника и сарадника препознате су као улога: партнера, покретача, мотиватора, лидера, организатора, јачање сарадничке улоге, видљивији је њихов утицај на структуру, и едукатор је за вођење дијалога.

Такође, наглашава се да  су се највеће промене десиле управо у развоју партнерства на свим релацијама, у улози иницијатора и некога ко подстиче рефлексивну праксу. Препознато је да се  улога стручног сарадника и сарадника мења у процесу имплементације, кроз  промену  уверења и вредности у колективу.

Учесници су навели да су од почетка примене Основа програма “Године узлета“ у својој установи највише пажње ( времена, енергије) посветили пословима:

 • Развијање заједнице предшколске установе
 • Развијање квалитета реалног програма учешћем на нивоу  вртића

Када је реч о компетенцијама које сматрају својом јаком страном навели су:

Компетенције  за сарадњу и заједништво, за развијање рефлексивне праксе предшколске установе и компетенције за овладавања употребом дигиталних технологија у функцији развијања заједнице учења:

 • Сарадња и заједништво
 • Стратешко ( развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе.

Када је реч о компетенцијама за коју им је потребна додатна подршка:

 • Развијање рефлексивне праксе
 • Развијање квалитета реалног програма
 • Овладавања употребом дигиталних технологија- у функцији размене између практичара, родитеља и представника локалне заједнице  приказано је као ослонац и искорак у развијању заједнице учења.

Концепцијом Основа програма афирмише се јединствена професионална улога стручних сарадника и сарадника у развијању рефлексивне праксе и квалитета реалног програма кроз промену културе и структуре вртића.

 Компетентност стручног сарадника за развијање рефлексивне праксе предшколске установе подразумева различита знања, умења и вредности, као што су покретање истраживања у контексту свакодневне праксе, грађење заједничких професионалних знања и уверења учењем кроз акцију, организовање различитих облика хоризонталног учења унутар установе и са другим установама.

Заједнички  увиди су се односили на карактеристике процеса промена, њену контекстуалну природу и јединственост пута сваке предшколске установе у процесу промена.

Увођење малих промена у појединим аспектима праксе/система може довести до крупнијих промена на нивоу установе/система у целини.

Вођење промене процес који се не може дугорочно планирати, већ корак – два унапред, уз континуирано преиспитивање и заједничко промишљање на тему шта и како даље.

Учесници су истакли значај дељења лидерства, препознавања и ослањања на ресурсе које имамо (нпр. васпитачи који су високо мотивисани, отворени и спремни за промену), флексибилност у промени неких устаљених организационих форми и образаца функционисања установе (нпр. стручних актива васпитача, ВО-већа). 

Увидели смо да је подршка потребна и нама (стручним сарадницима и сарадницима), и да се често осећамо преплављени бројним изазовима са којима се суочавамо у свом раду. Најзначајнији изазови о којима смо отворено говорили се односе на недостатке у динамици увођења различитих промена и процеса који се симултано одвијају у установи, а захтевају посвећеност стручног сарадника (план ширења и модел ЗПУ, реформа процеса самовредновања), као и неусклађеност захтева различитих система . Учесници констатују да не постоје одговори за многа питања у приручницима и правилницима који су пратили Основе програма и  да је свако питање део реалног контекста који носи вртић заједно са васпитачима, децом, породицом и окружењем. 

Учесници су сагласни да би уз адекватније планирање реформских процеса на системском нивоу и стручни сарадниици били успешнији у покретању и вођењу промена у својим установа.

Препозната је улога стручних сарадника других профила, који  могу да помогну у развијању теме/пројекта са децом кроз истраживања васпитача предлозима, сугестијама и компетенцијама које имају, укључујући се директно у пројекат васпитне групе. На тај начин учењу нуде другачију перспективу и нове идеје за наставак истраживања.

Учесници на сесији истичу да су им презентовани радови открили ону форму документовања, потенцијале дигиталних технологија као подршку заједници и осећају важности и припадања, као и потенцијале културних понуда у локалној заједници кроз иновативан приступ истраживања деце.

Неки од закључака и кључних увида које можемо издвојити на крају су следећи:

 • Стручни сарадник и сарадник је  покретач акција, промена праксе, развијање реалног програма, заједничке акције, грађења односа, поверења и уважавања.
 • У тим променама је неопходно  ићи корак по корак.
 • Све структуре које раде у предшколству пролазе  професионалну транзицију

           као савезници и партнери;

 • Инклузија постављена на најширим основама бива онда када почев од конкретног заједништва свих у заједници оствари свој циљ и прерасте у подстицај свима !

Увид у рад и компетенције стручног сарадника иницирао је  преиспитивање своје досадашње праксе, знања и уверења која имамо о детету, учењу, вртићу, преиспитивање својих навика и устаљене праксе које је неопходно да  по повратку у своје Установе  мењамо!

На крају желим да се захвалим члановима Програмског и Организационог одбора, као и свим учесницима Јубиларних петнаестих стручних сусрета стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије на датом доприносу.

Врњачка бања, 26.03.2023.године                                                            

У прилогу постављамо још мало фотографија….

Извештај о раду петнаестих стручних сусрета стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије