У циљу дефинисања приоритета развоја удружења у наредном периоду и утврђивања наших појединачних снага које смо спремни да уложимо за остваривање заједничких циљева, као и потреба и очекивања молимо вас да одговорите на питања која следе. Подаци добијени анкетирањем омогућиће различте тематске и организационе облике укључивања чланова Удружења, кроз рад радних група и тимова. Резултати анкетирања биће представљени на Скупштини и на сајту Удружења.

Молимо вас да анкету попуните у електронској форми и проследите је на ponesiosmeh@gmail.com

Анкету можете овде преузети

АНКЕТА ЗА ЧЛАНОВЕ УДРУЖЕЊА