Лични подаци

 • Јасмина Вулетић, рођена 13. 01. 1964. године у Шапцу
 • Електронска адреса: vuleticjasmina@gmail.com

Формално образовање

 • Основну и средњу школу завршила у Шапцу. Студирала на Филозофском факултету у Новом Саду, дипломирала на групи за педагогију и стекла звање – професор педагогије.

Тренутно радно место

 • Од 2001. године у ПУ „Наше дете“ у Шапцу -до 2007. године као директор, а затим као стручни сарадник-педагог

Радно искуство

 • Радни стаж започела у ОШ „Мића Станојловић“ у Коцељеви и у ОШ „Краљ Александар Карађорђевић“ у Мачванском Прњавору.
 • Поред редовног рада у предшколској установи, допунски радила као професор грађанског васпитања у „Шабачкој гимназији“ у Шапцу (6 година) и Високој струковној школи за образовање васпитача у Шапцу као стручни сарадник (4 године).

Стручна усавршавања тренинзи и обуке

 • Обуке везане за реформу основног образовања,
 • Обука за професора грађанског васпитања за средње школе (1, 2, 3,4. година средње школе),
 • Обука за тренере инклузивног образовања за предшколске установе,
 • Развијање основа програма предшколског васпитања и образовања у складу са отвореним приступом
 • „Рад на водичу за самовредновање предшколских установа“

Излагање на конференцијама и стручним скуповима

 • 02. 03. 2012. Београд, Сава центар, Конференција „Добре праксе и партнерства – кључ ефикасног, квалитетног и праведног образовања“ , Презентација „Унапређивање предшколског васпитања кроз процес самовредновања“
 • 23.8.2012. „Планирање и програмирање у образовно-васпитним установама“-(реализатор) Стручни скуп, ЦСУ Шабац
 • …и излагање стручних радова на стручним скуповима и конференцијама струковних удружења медицинских сестара, васпитача и стручних сарадника и сарадника ПУ.

Учешће у пројектима

 • ИМПРЕС пројекат 2011-2014. године , члан радне групе- компонента самовредновање рада установа

Објављени радови

 • „Породични клуб“ Зборник радова, IX стручни сусрети Васпитачи- васпитачима, Златибор, 2004.
 • „Породични клуб 2“ Зборник радова, XI стручни сусрети Васпитачи- васпитачима, Врњачка бања, 2006.
 • „Подстицање самосталности код деце јасленог узраста-улога медицинске сестре-васпитача у подршци родитељским компетенцијама“, коаутор, Зборник радова XIX стручна конференција за медицинске сестре васпитаче, ISBN 978-86- 919949-0- 7, Народна библиотека Србије Београд
 • „Свакога дана понеси корпу земље на једно место и саградићеш брдо“, коаутор, ISBN 978-86- 919235-0- 1 Предшколско васпитање – Зборници COBISS.SR-ID 299794695
 • „Унапређивање васпитних компетенција родитеља кроз програм „Самостално дете –успешан одрасли““, коаутор, ISBN 978-86- 919235-0- 1 Предшколско васпитање – Зборници COBISS.SR-ID 299794695
 • Аутор и реализатор акредитованих програми стручног усавршавања запослених у образовању:
  – У Каталогу за 2011/12. Годину( два програма), четири програма у Каталогу за 2012/13. и 2013/14. годину, једног у Каталогу за 2014/15. и 2015/16.годину.
  – У Каталогу за 2016/17. и 2017/18.годину, аутор и реализатор програма „Моја васпитна група је посебна – документовање дечјег развоја и напредовања у функцији програмирања рада васпитне групе“ и „Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи“
  – Као сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије, ангажована у радној групи за израду водича и инструмената за екстерне еавалуаторе за предшколске установе.

Награде и признања

 • Светосавска награда за допринос развоју образовања, Министарства просвете и спорта , јануар 2006. године

Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима:

 • Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије