АКЦИОНИ ПЛАН РАДА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Полазиште: Резултати анкетирања ССС у периоду од фебруара до марта 2017. године

 

 ЦиљАктивностиПериодНосиоци
1Упознавање  са актуелном литературом, истраживањима, пројектимау оквиру предшколског васпитања и образовања из земље и иностранстваСАЈТ, ФЕЈСБУК СТРАНИЦА
1.      Отворити области на сајту: „Препоруке за читање“, „Пројекти“, „Истраживања“Април 2017.Администратор сајта
2.      Поставити на сајт Удружења корисне линкове са стручном литературом на српском/ енглеском језику и списак литературе која је издата код нас и у земљама у окружењуАприл 2017. и даљеАдминистратор сајта
3.      Позвати све чланове удружења да на мејл удружења шаљу линкове и препоруке за читање који ће се „качити“ на сајт удружења и на фејсбук страницуАприл 2017.Председници центара
СТРУЧНИ СУСРЕТИ
4.      На стручним сусретима организовати блок за презентовање књига и пројекатаАприл – новембар 2017.Програмски одбор стручних сусрета
5.      Дефинисати један од циљева стручних сусрета – Размена искустава у истраживању праксе и подтему која ће се бавити истраживањима СССАприл – новембар 2017.Програмски одбор стручних сусрета
ПОВЕЗИВАЊЕ СА СЕКЦИЈАМА ПРЕДШКОЛСКИХ ПЕДАГОГА И ПРЕДШКОЛСКИХ ПСИХОЛОГА
6.      Организовање стручног усавршавања  на тему методологије планирања и реализације истраживањаМај 2017.Радна група именована од стране Извршног одбора удружења
НА НИВОУ ЦЕНТАРА
7.      Размена искустава у реализацији пројеката на нивоу округа/центраПо плану центраПредседништво центра

 

 

 

 

 ЦиљАктивностиПериодНосиоци
2Јачање личног и професионалног интегритета СССИСТРАЖИВАЊЕ НА ТЕМУ МОБИНГА И ПРОФЕСИОНАЛНОГ САГОРЕВАЊА
8.      Обавити истраживање о професионалном сагоревању међу ССС и мобингаАприл – новембар 2017.Психолози, чланови удружења
9.      Презентовати резултате истраживања на стучним сусретимаНовембар 2017.Аутори истраживања
СТРУЧНИ СУСРЕТИ
10.  Организовати предавање на тему препознавања, превенције и лечења професионалног сагоревања  на стручним сусретимаАприл – новембар 2017.Програмски одбор стручних сусрета
11.  Организовати едукацију на тему препознавања и поступања у случају појаве мобинга на стручним сусретимаАприл – новембар 2017.Програмски одбор стручних сусрета
АКТИВНОСТИ НА НИВОУ ЦЕНТАРА
12.  Организовати едукације за заинтересоване ССС на нивоу центара на тему професионалног сагоревања и мобингаПо плану центараПредседништво центара
13.  Организовати групе подршке за заинтересоване ССС на нивоу округа/центараПо плану центараПредседништво центара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЦиљАктивностиПериодНосиоци
3Пружање подршке ССС-цима у оквиру различитих области радаНА НИВОУ ЦЕНТАРА/ОКРУГА
Мапирање области и ССС којима је потребна подршка као и оних коју ту подршку могу да пружеАприл 2017. и даљеПредседништво центара
Организовање радних састанака, група, стручних скупова из области којима је ССС потребна подршаАприл 2017.  и даљеПредседништво центара
Позивање ССС да удружењу/центру доставе молбу са дефинисаном врстом подршке која им је потребнаПрема плану центараПредседништво центара
Формирање радне групе унутар центра која ће примати молбе и организовати потребну подршкуПрема плану центраПредседништво центра
НА НИВОУ УДРУЖЕЊА
Отварање странице на сајту удружења са областима у оквиру којих је ССС потребна подршкаАприл 2017.Администратор сајта
Позивање ССС да се укључе у рад група за подршку у оквиру одређених области у виду припреме материјала, стручних текстова, инструмената… који би се качили на сајт.Април 2017.Председници центара

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН РАДА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА