Скуп који организује Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије у оквиру Једанаестих стручних сусрета стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, са темом „Стручни сарадник и сарадник – активни учесник у грађењу културе вртића као заједнице која учи“, одражава актуелну проблематику  савремене праксе дечјег вртића.

Полазишта за бављење овом проблематиком проистичу из савремених схватања о детету, учењу, о сложености васпитно образовне праксе, као и из нових приступа природи, функцији и организацији дечјег вртића,  улогама практичара у дечјем вртићу и њиховом  професионалном развоју.

Дечји вртић као заједница која учи прихвата као саставни део свог постојања континуирану промену. На основу тога заједница која учи ојачава децу и одрасле за стална истраживања, прихватање ризика, преиспитивање и редефинисање знања, кроз грађење односа поверења и сарадње. Сваки дечји вртић као заједница која учи развија се на јединствен начин, због тога је за стручне сараднике и сараднике важно да познају и разумеју његов идентитет,  односно културу дечјег вртића.

Стручни сарадници и сарадници у дечјем вртићу као заједници која учи носиоци су развијања истраживачког приступа у пракси,  чија је сврха промена праксе кроз промену слике о детету, слике о учењу и развоју, слике о развијању програма у дечјем вртићу. Стручни сарадници и сарадници су у тој промени посебно посвећени грађењу заједнице, кроз дељење лидерства, подстицање заједничког учешћа и неговање сигурности,  уважавања и прихватања међу учесницима у дечјем вртићу. Као организатори и покретачи промене стручни сарадници и сарадници у заједници која учи изграђују свој професионални идентитет као истраживачи и рефлексивни  практичари.

Дечји вртић  као васпитно образовна институција мора да се мења и да се усклађује са захтевима времена у којем функционише. Данас то значи да се изграђује као место смисленог, заједничког живљења деце и одраслих, као заједница која је опредељена да стално учи и у којој је промена константа савремене праксе, насупрот једнократним и парцијалним побољшањима. Стручни сарадници и сарадници у тој промени имају посебну одговорност.

 

Проф. др Живка Крњаја

Филозофски факултет Универзитет у Београду

 

УВОДНА РЕЧ за Зборник / Проф. др Живка Крњаја