Виолета Врцељ Одри

Лични подаци

 • Виолета Врцељ Одри
 • Електронска адреса: violeta.vodry@gmail.com

Образовање

 • Дипломирани педагог, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Радно искуство

 • 1997.- до сада: Педагог, предшколска установа „Наша радост“, Суботица (www.nasaradost.edu.rs)
  – Координатор пројеката “Вртић у шуми“, „ABC-you and me, 123 – ја и ти“, „Сецесија и линија“, „Породица – то је моја снага“;
  – Едукација едукатора;
  – Рад са родитељима;
  – Председника актива за развојно планирање;
  – Члан Тима за самовредновање
 • 2015. – до сада: Председница удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије – Центар Нови Сад, Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије, Београд
  – Координирање радом Центра Нови Сад;
  – Учетвовање у раду управног одбора удружења;
  – Чланство у програмском одбору стручних сусрета у организацији удружења;
  – Сарадња са институцијама, удружењима, установама на нивоу центра и удружења у циљу реализације заједничких програма, пројеката, активности којима се доприности остваривање циљева удружења и унапређивању предшколске делатности.
 • 2015. – до сада: Председник удружења “EduProF”, Удружење “EduProF”, Суботица
  – Иницирање сарадње са другим установама и удружењима са циљем учествовања у заједничким пројектима, кампањама и активностима.
  – Координирање процесом планирања и реализације акционог плана
  – Иницирање и координирање хуманитарним кампањама и едукативним програмима за породицу.
 • 2007. – до сада: Сарадник фондације менталне хигијене „Exspecto“, Фондација менталне хигијене „Exspecto“ Суботица
  – Анимирање изложбе „Methamorphosis – Дрога“, укључује вођење посетилаца, младих узраста од 13 до 18 година, родитеља и едукатора, и иницирање интерекције са њима кроз наративну форму рада
  – Вођење радионица за децу јасленог узраста, малу децу и њихове родитеље у „Патуљачком клубу“
 • 2003-2005.: Оснивач и коодринатор, Дечји клуб “ProDuC” (За Дете у Центру), Суботица
  – Координирање, примена и евалуација програма за децу узраста од 1 до 10 година.

Публикације

 • Коаутор:
  – “Водич за родитеље: На путу ка школи: са збирком активности и игара за децу и родитеље, Наша радост, 2010.
  – “Моји кораци”, дидактички материјал за децу, издавач: Braneks-Soveks, Београд; материјал добио награду “Добра играчка” коју додељују Пријатељи деце Србије 2001. године
  – “Сад знам боље”, радни лист за децу од 4 до 7 година
 • Сценарио:
  – Отворени Монтесори програм, видео, ПУ “Наша радост”, Суботица, 2007.

Пројекти

 • “Вртић у шуми”, ПУ “Наша радост” (2013-до сада)
 • “Породица – то је моја снага”, ПУ “Наша радост” (2010-до сада)

Радови

 • “Процес имплементација програма Ја полазим у школу у ПУ “Наша радост”, Међународна интердисциплинарна стручно-научна конференција Васпитно-образовни и спортски хоризонти (4; 2012; Суботица), Зборник радова, Висока струковна школа за образовање васпитача и тренера, 2012.
 • “Индивидуализација процеса подстицања развоја детета – приказ акционог истраживања, Стручни сусрети Васпитачи-васпитачима (13; 2008; Врњачка Бања), “Ведра”, Смедерево, 2009.

Чланства

 • Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије
 • Удружење “EduProF”, Суботица

Аутор акредитованих програма за васпитаче, учитеље и стручне сараднике

 • “Ја полазим у школу – индивидуализација процеса припреме детета за полазак у школу” (2014-2016 и 2016-2018)
 • „Са Пепељугом око света – пројектно планирање” (2016-2018)
 • „Напредовање ученика – резултат тимског рада” (2016-2018)

Вештине

 • Способност стварања и одржавања добрих пословних односа са људима истог и различитог националног и културног порекла;
 • Способност активног слушања;
 • Изажене комуникативне способности са децом и младима;
 • Вештине решавања конфликтних ситуација;
 • Добре организационе вештине као што су усмереност на придржавање рокова, усмереност на циљеве, активна у предлагању и доношењу одлука, координирање реализацијом акционих планова, организација стучног усавршавања (семинари, стручни скупови)
 • Усмереност на самоевалуацију
 • Иницијативна, посвећена послу, отворена, сарадљива;
 • Усмерена на професионални развој;
 • Подједако заступљени индивидуални и тимски рад;
 • Израда дидактичког материјала и логичких задатака, питалица, мозгалица за децу.

Инспирација

 • Породица и пријатељи су мој извор инспирације и енергије. Опушта ме и покреће пешачење у природи.