Лични подаци

  • Миланка Пејчић
  • Е-маил: pejcicmilanka@gmail.com

Професија

  • Професор физичког васпитања

Тренутно радно место

  • Стручни сарадник за физичко васпитање ПУ „Пчелица“ Ниш

Испит за лиценцу

  • Положен 04.10.2001.

Радно искуство

  • ПУ „Пчелица“ Ниш, од 02.10.1999. – до данас