ljubica

Љубица Поповић, педагог,

ПУ „Радосно детињство“ Нови сад –  Центар Нови Сад

 

Љубица Поповић, мастер педагог.

Рођена 1976.године у Новом Саду.

Завршила гимназију (општи смер) и Филозофски факултет (одсек педагогија) у Новом Саду.

Запослена у ПУ “Радосно детињство“ у Новом Саду од  2005.г. на радном месту стручни сарадник -педагог.

Председник „Центра Нови Сад“ и члан Управног одбора Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије за мандатни период 2011.-2014.