мр Драгана Чикош

Председник Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Педагог у ПУ „Младост“ у Бачкој Паланци.

 

 

Драгана  Чикош, дипломирани педагог – мастер, специјалиста предшколске педагодије.

  • Рођена 1969.године  у Бачкој Паланци. Завршила Средњу педагошку школу у Новом Саду.
  • Педагогију студирала и дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду, где је завршила и специјалистичке студије предшколске педагогије, а потом и мастер студије.
  • Запослена  у Предшколској установи „Младост“, у Бачкој Паланци, као стручни сарадник-педагог, од 2000. године. Радове презентовала на бројним стручним скуповима и  међународним конференцијама (24 презентације). Објавила две књиге  и више чланака.
  • Коаутор два програма: “Деца у свету рачунара“ акредитованог у Заводу за унапређивање образовања и васпитања за школску  2007/08. годину и “Да ли нам медијација заиста помаже“ (акредитованог за школску 2011/2012. годину). Реализатор два програма: “Методика остваривања ППП“ (акредитованог за школску 2009/2010. год.) аутора Академика Емила Каменова и “МЕНСА – НТЦ систем учења“ аутора др Ранка Рајовића и Уроша Петровића (програм има акредитацију од школске 2008/2009. године).
  • Члан Управног одбора Удружења стручних сарадника предшколских установа Србије у периоду од 2006. до 2008. године. Од 16. априла 2011. године председница Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије.
  • Почасни члан Удружења медицинских сестара предшколских установа Јужно-бачког региона. Од 2009. год. члан Комисије за популациону политику формиране на нивоу Општине Бачка Паланка.