ДВАНАЕСТИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ                                               „КОНТИНУИТЕТ У ГРАЂЕЊУ КУЛТУРЕ ВРТИЋА КАО ЗАЈЕДНИЦЕ КОЈА УЧИ“   ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР  РАДОВА   Конкурс је отворен од 19. априла до 15. маја 2018. године   Упутства за ауторе и образац за

Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије организовало је семинар у Центру Београд, 27.03.2018. за своје чланове. Домаћин је била ПУ „Чукарица“, Београд

Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије организовало је семинар  „Јачање капацитета запослених у вртићима и школама у раду са родитељима деце са сметњама у развоју“ у Центру Београд, 27.03.2018. за своје чланове. Домаћин је била ПУ „Чукарица“, Београд

Стручни сурадник активни сурадник у грађењу културе вртића заједнице која учи

У организацији Удружења стручних сарадника и сарадника ПУ Србије реализовано је предавање аутора проф. др. сци Лидије Вујичић, деканице Учитељског факултета, Свеучилишта из Ријеке на тему : „Стручни сурадник активни сурадник у грађењу културе вртића заједнице која учи“. Предавање се

УВОДНА РЕЧ за Зборник / Проф. др Живка Крњаја

Скуп који организује Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије у оквиру Једанаестих стручних сусрета стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, са темом „Стручни сарадник и сарадник – активни учесник у грађењу културе вртића као заједнице која учи“,

Obaveštenje za Zbornik, 2017

УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА              ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ                                  www.upss.edu.rs                                                    XI СТРУЧНИ СУСРЕТИ                                 ponesiosmeh@gmail.com                                                                           ТЕМА: „Стручни сарадник и сарадник – активни учесник у грађењу културе вртића као заједнице која учи“ ПОДТЕМЕ: Истраживачки приступ стручног сарадника и сарадника