Допуњено издање зборника радова са Шеснаестих стручних сусрета стручних сарадника и сарадника ПУ Србије

Поштовани, Испред Вас се налази допуњено издање Зборника радова са шеснаестих стручних сусрета стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије – сви објављени радови и увиди и закључци са скупа на једном месту.

Увиди и закључци Шеснаестих стручних сусрета стручних сарадника и сарадника ПУ Србије – „Професионалне компетенције стручних сарадника и сарадника: допринос грађењу квалитета у предшколској установи“

Врњачка Бања, 11.4. – 14.4. 2024. Иза нас су Шеснаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколскихустанова Србије под називом „Професионалне компетенције стручних сарадника исарадника: допринос грађењу квалитета у предшколској установи“, који су имали за циљоснаживање стручних сарадника и сарадника

У сусрет шеснаестим стручним сусретима

ГРАЂЕЊЕ МРЕЖЕ ПОДРШКЕ ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ У ВРТИЋУ – ЖИВОТ СА ДИЈАБЕТЕСОМ Апстракт Деца са дијабетесом и њихове породице се у свом свакодневном функционисању суочавају са разним изазовима и тешкоћама и потребно је пуно труда улагати у стварање што квалитетнијих

У сусрет шеснаестим стручним сусретима

Како смо развијали компетенције за властито деловање и професионални развој, прочитајте у наредним радовима: ОСЛОНАЦ ЗА ПРОМЕНУ КРОЗ РАЗМЕНУ: ВАЖНОСТ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ СТРУЧНОГ САРАДНИКА У ПРОЦЕСУ РАЗМЕНЕ СА ВАСПИТАЧИМА Апстракт: Кроз континуиран процес хоризонталне размене уочавамо потешкоће при

У сусрет шеснаестим стручним сусретима

ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ У ВРТИЋУ И „РАЗИГРАНО РОДИТЕЉСТВО“ – ДОДАТНИ ПРОГРАМИ КАО БАЗА РАЗВОЈА КОМПЕТЕНЦИЈА СТРУЧНОГ САРАДНИКА Апстракт: Са основама програма „Године узлета“ долази до преиспитивања праксе и великих промена у домену рада педагога за ликовно васпитање. Као практичар, доживела сам

У сусрет шеснаестим стручним сусретима

Данас и сутра бавићемо се развијањем квалитета реалног програма, приказаним у радовима: ОД ТИМА ДО ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА – НА ПУТУ РАЗВИЈАЊА РЕФЛЕКСИВНЕ ПРАКСЕ Апстракт:  У раду ће бити приказано како је самовреднавње у области „Професионална заједница учења“ покренуло процес промена

У сусрет шеснаестим стручним сусретима

МОЋ И АУТОРИТЕТ СТРУЧНОГ САРАДНИКА Стручни сарадник као подршка и партнер  родитељима/старатељима Апстракт: У раду смо приказали све облике пружања подршке породици, кроз континуирано препознавање и праћење потреба родитеља, као и директне начине развијање партнерства и пружања подршке породици. Криза

У сусрет шеснаестим стручним сусретима

Данас и сутра читаћемо како су колегинице градиле квалитет рада кроз компетенцију за развијање рефлексивне праксе предшколске установе. УЛОГА СТРУЧНОГ САРАДНИКА У ГРАЂЕЊУ ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА – ВОЂЕЊЕ ПРОМЕНЕ Апстракт: Тема рада усмерена је на приказ и рефлексију ангажовања – улоге

У сусрет шеснаестим стручним сусретима

ДОПРИНОС ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ТИМСКИМ ПРИСТУПОМ У ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ Апстракт: Тимским приступом решавања проблем ситуација доприноси се развијању сарадње и заједништва унутар вртићке заједнице, међу практичарима и родитељима, као и унапређивању пружања подршке деци и

У сусрет шеснаестим стручним сусретима

РАДИОНИЦЕ „МАЛЦИ ЗНАЛЦИ“ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ КАО ОСНОВ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ПОВЕЗАНОСТИ Aпстракт: Циљ рада је приказивање радионица „Малци зналци“ које подстичу целовити развој деце и пружају подршку деци и породици пре васпитно-образовног програма и програма у години пред