clip_image002

Лични подаци

Анита Ерић, рођена 24.02.1972. године у Петровцу

Електронска адреса: anita.eric72@gmail.com

Формално образовање

Основну  школу завршила у више градова Србије, а средњу  медицинску школу завршила у Крагујевцу. Студирала на Филозофском факултету, дипломирала на групи за педагогију и стекла звање – професор педагогије.

Тренутно радно место

Од 2011. године стручни сарадник педагог у Предшколској установи „Нада Наумовић“ у Крагујевцу.

Радно искуство

Основна школа  „Милоје Симовић“; Основна школа “21.октобар“и ПУ „Нада Наумовић“у Крагујевцу.

Област  рада у којој сам најинтензивније  истраживала је  инклизивно образовање.У оквиру исте области  бавила сам се:

 • Инклузивном праксом и инклузивним  процесима
 • Креирањем додатних ( диверсификованих)  програма-Играоница

ОБУКЕ, СЕМИНАРИ:

 • „Буквар дечијих права“,
 • Базични семинар „Активно учење“ ,
 • „Инцест и сексуално злостављање деце“,
 • „Изградња мира и толеранције у предшколском окружењу“
 • „Животне вредности“,
 • „Развијање отвореног курикулума на нивоу дечијег вртића-акционо истраживање“,
 • „Изградња локалних капацитета за квалитетно предшколско образовање“,
 • „Унапређење психосоцијалног развоја и заштита менталног здравља деце у предшколској установи и школи“, Крагујевац, први модул,
 • „Комуникација у васпитању“,
 • „ Самовредновање у предшколским установама“,
 • „Подршка васпитачима и наставницима у изради и примени индивидуалних образовних програма“2011.
 • „MIDWAY 2” Укључивање у образовање деце са тешкоћама у развоју и запошљавање особа са инвалидитетом- фаза два“,
 • „Обука наставника у решавању развојних проблема и проблема код деце- ученика који имају тешкоће у напредовању“,
 • „Роми кроз време“,
 • „Подршка родитељима деце са сметњама у развоју и инвалидитетом за примену инклузивног образовања у Србији“,
 • „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“,
 • „Самовредновање у функцији развоја школе-установе“,
 • „Пројекти у ПУ“,

УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА:

 • Обезбеђивање квалитетног укључивања и интегрисања ромске деце у Припремни предшколски програм“,Група МОСТ, јануар – јун 2008.
 • „MIDWAY 2”, Укључивање у образовање деце са тешкоћама у развоју и запошљавање особа са инвалидитетом- фаза два“, Центар за интерактивну педагогију, USAID, CRS, јануар-јун 2011. Крагујевац.
 • „Школица за све“ едукација и студијска посета Ређо Емилија и Крагујевац.
 • Едукација и студијска посета граду Сирену  и Крагујевац.
 • „Унапређење образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању“,пројекат „Боље је заједно“ 2014. Год. УНИЦЕФ, МПНТР, МИО мрежа , ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“,
 • „Заједно до успеха“ 2015. Год. УНИЦЕФ, МПНТР, МИО мрежа, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ , ПУ „Ђурђевдан“

 

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ СТРУЧНИХ РАДОВА , ЧЛАНАКА И УЧЕШЋЕ НА СКУПОВИМА:

 • Стручни рад , Велика Плана, 2002. Год.( Сусрети васпитача)
 • Стручни рад , Врњачка Бања, 2005. Год.(Сусрети васпитача)
 • Активност“ Обојимо небо“ Кикинда, 2007. Год.( Методички дани)
 • Стручни рад, Златибор,2007.год.(Сусрети васпитача)
 • Стручни рад , Златибор,2011, ( Сусрети стручних сарадника)
 • Међународна конференција „Инклузија у предшколској установи и основној школи“ – Изазови унапређивања политике и праксе инклузивног образовања, јун 2015. Сремска Митровица „Документација васпитача у функцији квалитетнијег рада у предшколској установи“аутор,
 • Међународна конференција „Инклузија у предшколској установи и основној школи“ – Изазови унапређивања политике и праксе инклузивног образовања, јун 2015. Сремска Митровица „Сарадња као кључни чинилац развоја инклузивне  праксе: транзициони модел“ коаутор,
 • Фокус група „Деца из осетљивих група у предшколској установи- укљученост, добробит и напредовање“ УНИЦЕФ, ЦИП,МПНТР , Институт за педагогију и андрагогију Филозофски факултет Београд,
 • „Вртићи без граница- квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање у Србији“ ,УНИЦЕФ,  Центар за интерактивну педагогију, МПНТР, Институт за педагогију и андрагогију,
 • „Предшколско васпитање и образовање по мери сваког детета“ , 4.-5 . јул 2016. Група за социјалну инклузију, МПНТР, Крагујевац, приказ примера из праксе ПУ „Нада Наумовић“ ППТ.

Коаутор  Приручника за васпитаче под називом „Растимо уз децу“,Публик Практикум, 2016. Године, Београд.

Ко-аутор два акредитована програма која се налазе у Каталогу стручног усавршавања запослених у просвети “Подршка дечијем развоју и напредовању кроз индивидуализовани приступ за децу предшколског узраста“(акредитован за 2012./2014.  ;  за 2014/2016) и „Професионална одговорност запослениху функцији подизања квалитета рада у ПУ,виђена кроз процес реализације инклузије“( акредитован за 2014./2016.годину). Исти програми су акредитовани за период 2016.-2018. Године.

Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима:

 • Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
 • Педагошко друштво Србије