Поштовани,

Испред Вас се налази допуњено издање Зборника радова са шеснаестих стручних сусрета стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије – сви објављени радови и увиди и закључци са скупа на једном месту.

Допуњено издање зборника радова са Шеснаестих стручних сусрета стручних сарадника и сарадника ПУ Србије