Како да се учланим?

Чланом Удружења постаје се потписивањем приступнице. Пријем нових чланова обавља Управни одбор Удружења. Чланови Удружења су  организовани  по територијалним центрима Удружења и то: Центар Београд  Центар Војводина , Центар Ниш и Центар Крагујевац  Седиште Удружења је у Београду, Пожешка 28.

Ко може бити члан Удружења?

Чланови Удружења могу бити и стручни сарадници и сарадници који су обављали послове стручних сарадника и сарадника у предшколским установама Србије, а сада раде друге послове или су у пензији. Чланови удружења могу бити и запослени у ПУ других струка,

Како могу да се укључим у рад удружења?

Пратите информација на нашем сајту и фб страници. Учествујте у раду вашег центра: Београд, Војводина, Ниш или Крагујевац, а све информације ћете редовно добијати преко свог представника (представника ПУ у оквиру центра) Пишите на нашу  адресу: ponesiosmeh@gmail.com