Поштоване колегинице и колеге,

Један од приоритетних задатака нашег Удружења је да окупи што више стручних сарадника и сарадника запослених у предшколским установама. Да бисмо то остварили потребно је да Удружење препозна потребе и очекивања својих активних и потенцијалних чланова и одговори на њих, како би што већи број чланова препознао свој интерес за активно чланство у удружењу.

Улога сарадника у ПУ је врло сложена, опсег послова разнолик и захтеван, а број сарадника релативно мали (неретко је сарадник и једини представник своје струке: једини психолог, педагог, логопед или дефектолог у својој ПУ). Ове околности могу бити извор тешкоћа, али и својеврсне предности професије и изазов за професионални развој. Један од важних предуслова за то је развијен систем узајамне професионалне подршке. Зато је потребно, за почетак, да формирамо (и редовно је ажурирамо) базу података о свим сарадницима у предшколским установама, како бисмо лакше и успешније, сарађивали, размењивали и решавали професионалне дилеме. Затим, полазећи од онога што већ постоји, да  изградимо потпунији систем за подршку стручним сарадницима и сарадницима, од увођења у посао, полагања испита за лиценцу, преко стручног усавршавања, професионалног развоја и напредовања, до превенције професионалног сагоревања … Тако ћемо моћи да радимо стручније и квалитетније, али и да штитимо и јачамо свој професионални статус.
Статус струке у друштву у значајној мери зависи од начина рада и квалитета рада сваког стручног сарадника и сарадника. Из тог разлога постоји потреба да се потпуније и боље регулише рад стручних сарадника и сарадника у ПУ. Струковно удружење је фактор који може дати допринос овом циљу, а истовремено снага и кредибилитет Удружења повезани су са са горе наведеним задацима. Дакле већи број чланова и бољи систем стручне подршке воде ка квалитетнијем раду, а квалитетнији рад ка већем угледу и бољем статусу у оквиру институција.

Дакле, као приоритетне циљеве поставили смо:

1.Развој система узајамне професионалне подршке

2.Афирмација професије стручног сарадника и сарадника

Успешније и лакше ћемо их остварити удруженим деловањем! Зато Вас позивам  да  активним учешћем у Удружењу стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије дате свој допринос наведеним циљевима.

Срдачно,

Катарина Ђурић, Председник Центра  Београд