ПОДАЦИ О ЦЕНТРУ ВОЈВОДИНА:

Председник Центра Војводина : Виолета Врцељ Одри стручни сарадник педагог, ПУ“Наша радост“ Суботица

Чланови Председништва Центра Војводина:

 1. Виолета Врцељ Одри, педагог, ПУ „Наша радост“, Суботица, председница Центра Војводина
 2. Споменка Дивљан, психолог-педагог, ПУ „Радост“, Нови Бановци
 3. Милка Слијпечевић, педагог, ПУ „Пчелица“, Апатин
 4. Весна Радошевић, педагог, ПУ „Љуба Станковић“, Беочин
 5. Тајана Дивилд, педагог, ПУ „Радосно детњиство“, Нови Сад
 6. Марица Мецек, педагог, потпредседник, ПУ „Бамби“, Кула
 7. Александра Ружичић, психолог, ПУ „Радост“, Панчево
 8. Слава Тимарац Јованов, педагог

Центар Војводина, Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, обухвата стручне сараднике и сараднике који раде у предшколским установама на територији Војводине. Они су територијално распоређени у следећим Окрузима:

 1. Јужно Бачки округ,
 2. Северно и Западно Бачки округ,
 3. Банатски округ,
 4. Сремски округ.

На територији Војводине има укупно 45 предшколских установа. Стручни сарадници и сарадници су распоређени у 31-ој предшколској установи, а 14 предшколских установа у свом саставу немају запослене стручне сараднике ни сараднике.