Чланом Удружења постаје се потписивањем приступнице. Пријем нових чланова обавља Управни одбор Удружења.

Чланови Удружења су  организовани  по територијалним центрима Удружења и то: Центар Београд  Центар Војводина , Центар Ниш и Центар Крагујевац  Седиште Удружења је у Београду, Пожешка 28.

Чланови Удружења могу бити и стручни сарадници и сарадници који су обављали послове стручних сарадника и сарадника у предшколским установама Србије,  а сада раде друге послове или су у пензији.

Да бисмо ажурирали чланство у Удружењу стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије потребно је да СВИ који то желе, попуне нову приступницу коју можете преузети  на почетној страни.

 

Сваки члан попуњава по 2 примерка, а затим један предајете у рачуноводство своје ПУ, а други „архивирајте“, па ћете све прикупљене приступнице проследити председнику Центра-

Подсећамо Вас да је износ чланарине (200 дин. месечно) договорен и потврђен већином гласова на Скупштини Удружења у Нишу 2009.

 

Како да се учланим?