http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/

Јавни позив за укључивање заинтересованих лица у Мрежу практичара за подршку предшколском васпитању и образовању